Portal Pacjenta Portal Partnera
logo ue

KONTAKT

Dom Rodzinny - ul. Przytorowa 1 Nowy Dwór Mazowiecki (okolice Warszawy)

TELEFON

tel. 22 775 22 05; kom. 697 027 865

Samotności osób starszych – co możemy zrobić?

Samotność osób starszych – problemem globalnym

Problem starzenia się społeczeństwa stał się prawdziwym wyzwaniem dla świata. Dotyczy on krajów wysokorozwiniętych, ale także rozwijających się. Duża liczba osób starszych może w konsekwencji przełożyć się na elementy systemu, jakimi są nie tylko ochrona zdrowia, ale również opieka socjalna. Według prognoz demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego w 2050 roku, 42% mieszkańców miast i 38% mieszkańców wsi będzie miało co najmniej 60. lat. Wydaje się więc, że konieczne
są rozwiązania systemowe które, będą wspomagać działania służące zapobieganiu samotności osób starszych. Chodzi tu o rozwiązania z zakresu opieki, niesienia im niezbędnej pomocy i wsparcia społecznego.

Jak możemy pomóc w walce z samotnością seniorów?

Zastanówmy się jednak, w jaki sposób my sami możemy zacząć zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Rozejrzyjmy się wokół. Czy nie sąsiadujemy z seniorami, czy nasz sąsiad lub znajomy rodziny nie potrzebują wsparcia. Samotne osoby często o swoich problemach nie mówią wprost. Samotność, utrata własnych sił, uzależnienie od innych osób jest dla niech krępująca, co nie oznacza, że nie potrzebują pomocy. Osoby starsze chętnie z niej korzystają i doceniają najmniejszy gest, choćby w postaci krótkiej rozmowy lub deklaracji naszego wsparcia.

Uniwersytet trzeciego wieku

Dla osób przechodzących na emeryturę, będących jeszcze niedawno aktywnymi zawodowo niezwykle ważne jest poczucie przynależności do grupy. Jak pokazują badania poprawę nastawienia do życia, ale też sprawności intelektualnej zapewniają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Starsi studenci mogą tam poszerzać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności, takie na które do tej pory nie mieli czasu. Ponadto seniorzy podczas zajęć nawiązują liczne przyjaźnie, a obecność rówieśników dodatkowo dopinguje osoby samotne do wyjścia z domu i spotkań.

Klub seniora

Formą wsparcia osób starszych są również Kluby Seniora. Tworzone najczęściej przez osoby, które przeszły na emeryturę, posiadają dużą ilość wolnego czasu, który chcą produktywnie zagospodarować. Kluby Seniora to miejsce spotkań osób starszych, gdzie seniorzy tworzą grupę nieformalną oraz sami ją prowadzą. Najczęściej wspierane przez ośrodki kultury, parafie, ale także organizacje pozarządowe.

Wolontariat

Istnieją możliwości, dzięki którym można zminimalizować poczucie samotności wśród seniorów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania jej wydaje się kontakt z seniorami. Jest to rozwiązanie proste, jeżeli osoba starsza posiada rodzinę, która jest w stanie angażować się w życie rodziców czy dziadków. Jednak jak rozwiązać problem, kiedy senior jest sam, bez rodziny, przyjaciół czy znajomych?

Wtedy pewnym sposobem może okazać się wolontariat, posiadający na świecie bardzo długie tradycje. Jego działanie może być dwutorowe. Z jednej strony wolontariuszem może być senior, którego doświadczenie jest nieporównywalne z doświadczeniem młodego pokolenia. Z drugiej strony osoba starsza może być „biorcą” wolontariatu i korzystać z kontaktu jakie jej daje osoba, która jest wolontariuszem.

Rozejrzyjmy się wokół

Zmieniająca się struktura wieku naszego społeczeństwa wymaga konieczności poszukiwania nowych rozwiązań z zakresu opieki i wsparcia osób starszych. Ponieważ dla osób starszych najbardziej dotkliwy wydaje się brak kontaktów międzyludzkich, rozejrzyjmy się i sprawdźmy czy wokół nas nie ma osób, którym w tak prosty sposób możemy pomóc.

Comments are closed.
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora („Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.) jedynie do kontaktu ze mną.
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.
  2. Dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora („Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.) jedynie do kontaktu ze mną.
   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.
   2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
   3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
   4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
   5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
   7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
   *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).