Portal Pacjenta Portal Partnera
logo ue

KONTAKT

Dom Rodzinny - ul. Przytorowa 1 Nowy Dwór Mazowiecki (okolice Warszawy)

TELEFON

tel. 22 775 22 05; kom. 697 027 865

Aktywność

Na terenie budynku znajduje się duża świetlica z telewizorem, podręczną bibliotekę, wygodną kanapą, fotelem, stolikami oraz dystrybutorem z gorącą lub zimną wodą, jak i na każdym piętrze kącikiem do odpoczynku. W placówce znajduje się kaplica, w której organizowane są Msze Święte dla pacjentów.

Rehabilitacja

aktywnoscRozbudowa placówki pozwoliła na polepszenie standardu prowadzonej terapii z zakresu rehabilitacji społecznej. Jedną z podstawowych form aktywności, wspomagającej proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych przebywających w naszym Zakładzie, jest uczestnictwo w terapii zajęciowej, która realizuje swoje cele poprzez odpowiednie techniki zmierzające do rozwijania umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego i psychofizycznych sprawności. Nowa sala terapii zajęciowej charakteryzuje się większą powierzchnią, co umożliwia uczestniczenie w terapii większej liczby osób. Dostosowane do wysokości wózków stoły pozwalają na precyzyjne wykonywanie zadań. To pomieszczenie stało się nie tylko miejscem doskonalenia czynności samoobsługowych, ale także obszarem, w którym  nasi pacjenci mają stworzone warunki, by komunikować się, zawierać znajomości, integrować się poprzez gry i zabawy dostarczające wielu przyjemnych wrażeń.  Dzięki temu życie naszych pacjentów staje się bogatsze.

W sali terapii zajęciowej wykorzystywane są aparaty manualne do ćwiczeń precyzyjnych ruchów dłoni, tablice do nauki pisania i czytania, drewniane plansze, klocki, puzzle, farby, kredki, masa solna i wiele innych przyborów, które każdy uczestnik terapii może dobrać według swoich specyficznych potrzeb.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie indywidualnej lub grupowej. Stosowane są m.in. metody oddziaływań takie jak: arteterapia, ergoterapia, socjoterapia. Prowadzone są zajęcia edukacyjne, indywidualne i grupowe. Organizowane są imprezy okolicznościowe.

W nowym budynku sala rehabilitacyjna jest pomieszczeniem o powierzchni 120 m2 co znacznie poprawiło jakość i zwiększyło ilość wykonywanych świadczeń rehabilitacyjnych. Dysponujemy dwiema kabinami UGUL, znajdują się trzy dwusekcyjne stoły do masażu i rehabilitacji, trzy różniące się od siebie pionizatory, atlas do ćwiczeń siłowych i dwa rowery stacjonarne. Pozostały niezbędny sprzęt w codziennej terapii osób przebywających w naszym zakładzie do kinezyterapii to: rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z łatwą regulacją oporu, materace zapewniające naszym podopiecznym bezpieczne warunki do pracy, poduszki sensomotoryczne, piłki gimnastyczne, taśmy i drabinki rehabilitacyjne. Zastosowanie wymienionego sprzętu w tak przestronnej sali rehabilitacyjnej pozwala na przeprowadzenie indywidualnej terapii zgodnej z planem opracowanym przez fizjoterapeutę prowadzącego. Regularna terapia prowadzona przez wykwalifikowany personel pozwala na osiągnięcie konkretnych celów fizjoterapeutycznych.

Jednym z założeń naszego Zakładu jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem poszczególnych części rehabilitacji wzajemnie się warunkujących. Celem rehabilitacji jest przygotowanie pacjentów do życia z chorobą oraz w miarę możliwości właściwego funkcjonowania społecznego. Zajęcia praktyczne prowadzone  na terenie placówki dobierane są indywidualnie w oparciu o diagnozę lekarską, istniejące deficyty i potrzeby pacjenta. Na podstawie indywidualnego programu zostaje określona metoda, forma, zakres i planowane efekty rehabilitacji, w tym rehabilitacji społecznej. Program realizowany jest na podstawie współpracy rehabilitantów, psychologów, terapeutów zajęciowych, logopedy, a także współpracy z rodziną pacjenta.

Celem programu jest:

 • poprawa sprawności fizycznej i psychicznej;
 • kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wspierających integrację z niepełnosprawnymi;
 • likwidowanie barier;
 • usprawnianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania i pokonywania codziennych trudności;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego wypełnianie ról społecznych;
 • motywowanie do aktywności społecznej;
 • edukacja pacjenta i jego rodziny.

Muzykoterapia dla seniorów – jakie są jej korzyści?

muzykoterapiaMuzykoterapia to szereg działań, polegających na poddawaniu człowieka terapeutycznemu wpływowi muzyki. Jeszcze niedawno muzykoterapia była najczęściej wykorzystywana wobec dzieci i osób niepełnosprawnych umysłowo, jednak coraz powszechniejsze staje się również jej zastosowanie wobec seniorów.

Naukowych definicji muzykoterapii jest wiele, jednak najogólniej mówiąc, mianem tym określa się szereg działań, polegających na łagodzeniu problemów natury zdrowotnej, psychicznej czy emocjonalnej poprzez poddawanie danej osoby wpływowi muzyki. Co ważne, jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych oraz z udowodnioną skutecznością. Szereg przeprowadzonych badań wykazał, że w przypadku osób z problemami natury ruchowej muzykoterapia skraca czas rehabilitacji nawet o 25%. Specjaliści muzykoterapii posiadają natomiast szeroką wiedzę z zakresu psychoterapii, psychologii, pedagogiki, fizjoterapii czy medycyny.

Muzykoterapia dla seniorów

Cele muzykoterapii przeznaczonej dla osób w podeszłym wieku można podzielić na kilka grup, w zależności od obszaru ich zaburzeń. I tak muzykoterapia dla seniorów ma olbrzymi wpływ na sferę poznawczą: stymuluje i podtrzymuje funkcje pamięci, poprawia orientację, stymuluje proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pozwala na ćwiczenie koncentracji. Nie do przecenienia jest wpływ muzykoterapii na emocje seniorów – pomaga ona obniżać poziom lęku, a także – w zależności od potrzeb – pobudza ich aktywność emocjonalną lub relaksuje, uspokaja i wycisza. Udowodniony jest również pozytywny wpływ muzykoterapii na funkcjonowanie społeczne seniorów, gdyż sprzyja ona socjalizacji oraz pomaga utrzymywać właściwe relacje z otoczeniem.

Dokładny rodzaj aktywności w muzykoterapii dla seniorów zależy od indywidualnego przypadku: gatunku problemów, stopnia zaawansowania danych schorzeń czy poziomu sprawności umysłowej i fizycznej. Ogólnie jednak wyróżnia się podział na:

 • muzykoterapię aktywną – polegającą na działaniach angażujących fizycznie (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce),
 • muzykoterapię receptywną – jej podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja oraz wizualizacja.

Jak muzykoterapia dla seniorów wygląda w praktyce? W naszym Domu Rodzinnym stawiamy na różne formy aktywności. Śpiewanie lub odtwarzanie utworów z okresu młodości pobudza wspomnienia seniorów, pomaga im otworzyć się na kontakt z drugim człowiekiem, wywołuje rozmowy na tematy wywołane kontekstem piosenki. Wspólny śpiew oraz gra na instrumentach są świetnym sposobem na rehabilitację umysłową seniorów, jak również usprawniają rehabilitację fizyczną.

Muzykoterapia znajduje również zastosowanie w przypadku seniorów borykających się ze stanami lękowymi. Badania naukowe udowodniły, że poddawanie tego typu osób działaniu odpowiednio dobranej muzyki sprawia, że ich procesy fizjologiczne – przede wszystkim oddech – dopasowują się do tempa danego utworu. W ten sposób można doprowadzić do uspokojenia seniora, obniżenia jego lęków czy umożliwić mu spokojne zaśnięcie.

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora („Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.) jedynie do kontaktu ze mną.
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.
  2. Dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora („Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.) jedynie do kontaktu ze mną.
   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.
   2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
   3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
   4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
   5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
   7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
   *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).