Portal Pacjenta Portal Partnera
logo ue

KONTAKT

Dom Rodzinny - ul. Przytorowa 1 Nowy Dwór Mazowiecki (okolice Warszawy)

TELEFON

tel. 22 775 22 05; kom. 697 027 865

Ocena pacjenta wg skali Barthel

SKALA BARTHEL – SKALA OCENY SPRAWNOŚCI PACJENTA

Skala Barthel to międzynarodowa skala oceny sprawności pacjenta i jego zapotrzebowania na opiekę. Obejmuje ona 10. aspektów – czynności, które zdrowy człowiek wykonuje samodzielnie, natomiast osoba chora – może wymagać częściowej lub całkowitej pomocy:

 • spożywanie posiłków
  0 – chory nie jest w stanie samodzielnie jeść
  5 – potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu, nalewaniu
  10 – osoba jest samodzielna
 • przemieszczanie się
  0 – chory nie jest w stanie przemieszczać się, nie utrzymuje równowagiprzy siedzeniu,
  5 – chory potrzebuje większej pomocy fizycznej, potrzebna jest jedna lub dwie osoby
  10 – potrzebna jest mniejsza pomoc słowna lub fizyczna
  15 – osoba jest samodzielna
 • utrzymanie higieny osobistej
  0 – potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych
  5 – chory jest niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów (z zapewnionymi pomocami)
 • korzystanie z toalety
  0 – osoba zależna
  5 – potrzebuje trochę pomocy, ale może coś zrobić samodzielnie
  10 – chory jest niezależny
 • mycie, kąpiel całego ciała
  0 – osoba zależna
  5 – potrzebuje trochę pomocy, ale może coś zrobić samodzielnie
  10 – chory jest niezależny
 • poruszanie się po powierzchniach płaskich
  0 – nie porusza się lub < 50 m
  5 – niezależny na wózku (wliczając zakręty) > 50 m
  10 – spacery z pomocą (słowną lub fizyczną) jednej osoby > 50 m
  15 – niezależny (ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski) > 50 m
 • wchodzenie i schodzenie po schodach
  0 – chory nie jest w stanie
  5 – potrzebuje pomocy (słownej, fizycznej, przenoszenia)
  10 – samodzielny
 • ubieranie i rozbieranie się
  0 – osoba zależna
  5 – potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę bez pomocy
  10 – niezależny (-a) (przy zapinaniu guzików, zamka, wiązaniu sznurowadeł itp.)
 • kontrolowanie stolca
  0 – chory nie panuje nad oddawaniem stolca (lub potrzebuje lewatyw)
  5 – sporadycznie bezwiednie oddaje stolec
  10 – kontroluje oddawanie stolca
 • kontrolowanie moczu
  0 – chory nie panuje nad oddawaniem moczu lub jestcewnikowany i przez to niesamodzielny
  5 – czasami popuszcza mocz(zdarzenia przypadkowe)
  10 – kontroluje oddawanie moczu

SKALA BARTHELA – PRZEDZIAŁY

W skali Barthela można uzyskać 100 pkt. Są trzy przedziały oceny:

 • uzyskanie punktów od 0 do 20 oznacza całkowitą niesamodzielność;
 • od 20 do 80 pkt. oznacza, że chory w jakimś stopniu potrzebuje pomocy osoby z zewnątrz;
 • natomiast ocena w granicy 80 do 100 pkt. oznacza, że chory może funkcjonować samodzielnie przy niewielkiej pomocy opiekuna/pielęgniarki z zewnątrz.

Uzyskanie punktów od 0 do 40 w skali Barthel kwalifikuje chorego do opieki długoterminowej w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent, który uzyskał ponad 40 pkt nie będzie mógł skorzystać z dofinansowania.

SKALA BARTHELA – ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Kartę oceny stanu pacjenta wypełniają: lekarz i pielęgniarka POZ lub lekarz i pielęgniarka z oddziału szpitalnego. Wypełniona karta jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o: pielęgniarską opiekę długoterminową domową, przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL), zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (ZPO) lub domu pomocy społecznej (DPS).

Comments are closed.
close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora („Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.) jedynie do kontaktu ze mną.
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.
  2. Dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
  4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
  5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora („Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.) jedynie do kontaktu ze mną.
   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny” s. c. W.P. Kerpert, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przytorowa 1, nip: 531-14-88-816.
   2. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO*.
   3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces udzielenia odpowiedzi.
   4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
   5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
   6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
   7. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
   *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).