logo ue

KONTAKT

Dom Rodzinny - ul. Przytorowa 1 Nowy Dwór
Mazowiecki (okolice Warszawy)

TELEFON

tel. 22 775 22 05; kom. 697 027 865

UE – Dom Rodzinny

Dom Rodzinny

Tytuł projektu

Cel główny projektu

CEL GŁÓWNY projektu to jest wdrożenie minimum 8 e-usług na poziome 4 (transakcja) oraz ułatwienie dostępu do świadczeń opieki medycznej na obszarze Mazowsza (optymalizacja procesów realizowanych w Zakładzie). W wyniku realizacji projektu zostaną zautomatyzowane wybrane procesy biznesowe realizowane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym poprzez wdrożenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej oraz 8 e-usług m.in. e-rejestracja, e-konsultacje, e-diagnostyka, e-laboratorium, e-rozliczanie umów abonamentowych.

Cele szczegółowe projektu

  1. Zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji;
  2. Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom;

Wskaźniki produktu

  1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 6 szt.
  2. Przestrzeń dyskowa serwerowni – powiększona zostanie w wyniku projektu do 6 TB

Wskaźnik rezultatu

  1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych – 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu 1 059 951,61 PLN

Kwota kwalifikowana 1 059 951,61 PLN

Kwota dofinansowania  z UE  847 961,28 PLN

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...