logo ue

KONTAKT

Dom Rodzinny - ul. Przytorowa 1 Nowy Dwór
Mazowiecki (okolice Warszawy)

TELEFON

tel. 22 775 22 05; kom. 697 027 865

Zgłoszenia

Otocz opieką tych, którzy kiedyś opiekowali się Tobą.

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów, którzy troskliwie zaopiekują się bliską Ci osobą.

ZGŁOSZENIE- ZASADY PRZYJĘCIA

Nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny” jest placówką udzielającą całodobowych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji osób w podeszłym wieku, schorowanych i niepełnosprawnych. Celem placówki jest przewrócenie pacjentowi możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, aby umożliwić mu powrót do domu i normalnego, samodzielnego funkcjonowania.

Zasady przyjęcia i pobyt w naszym zakładzie:

  • Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą świadczeniobiorców składa skierowanie wraz z kompletem dokumentów ( załączniki dostępne do pobrania na naszej stronie – http://domrodzinny.pl/dokumenty/).
  • Do przyjęcia kwalifikują się osoby, które mają udokumentowany proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych.
  • Warunkiem przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Dom Rodzinny”  jest uzyskanie w ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonanej wg skali Barthel od 0-40 punktów. Ocenę przeprowadza się przed przyjęciem do Zakładu jak i w trakcie pobytu.
  • Czas oczekiwania na przyjęcie do ZOL wynika z kolejności wpisania na listę oczekujących, liczby wolnych miejsc
  • Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Dom Rodzinny” wraz z kompletem dokumentów należy składać w sekretariacie (osobiście, poprzez formularz, e-mail, fax) naszego Zakładu w godzinach  830 – 1530

Dom Rodzinny to:

  • kompleksowa opieka i rehabilitacja
  • wybór zajęć terapeutycznych wspomagających sprawność psychofizyczną
  • troskliwy i kompetentny personel

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej!


Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...