logo ue

KONTAKT

Dom Rodzinny - ul. Przytorowa 1 Nowy Dwór
Mazowiecki (okolice Warszawy)

TELEFON

tel. 22 775 22 05; kom. 697 027 865

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania Studium wykonalności dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. E-usługi /2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie.

 

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do składania ofert
Formularz oferty wzór


Wyniki postępowania:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy Dom Rodzinny S C Wacław Kerpert Piotr Kerpert zawiadamia, iż Wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania ofertowego z dnia 28.09.2015 r. została firma NetrixGroup sp. z o.o.


W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. E usługi /2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dom Rodzinny s.c. Wacław Kerpert Piotr Kerpert, Ul. Przytorowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5311488816, REGON: 016390483 zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu środków trwałych oraz usług niezbędnych do powstania kompleksowego systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki postępowania z dnia 21.10.2016:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 21.10.2016 r. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dom Rodzinny s.c. Wacław Kerpert Piotr Kerpert, Ul. Przytorowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5311488816, REGON: 016390483 zawiadamia, iż wyłonionym Wykonawcą została firma MB Projekty Sp. z o.o.W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. E usługi /2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dom Rodzinny s.c. Wacław Kerpert Piotr Kerpert, Ul. Przytorowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5311488816, REGON: 016390483 zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu wartości niematerialnych i prawnych, usług, promocji projektu niezbędnych do powstania kompleksowego systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki postępowania:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 24.10.2016 r. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dom Rodzinny s.c. Wacław Kerpert Piotr Kerpert, Ul. Przytorowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP: 5311488816, REGON: 016390483zawiadamia, iż wyłonionym Wykonawcą została firmaRiget Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...