logo ue

KONTAKT

Dom Rodzinny - ul. Przytorowa 1 Nowy Dwór
Mazowiecki (okolice Warszawy)

TELEFON

tel. 22 775 22 05; kom. 697 027 865

FAQ

Do kogo jest skierowana oferta w ZOL „Dom Rodzinny”

W  placówce Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny”  udzielane są świadczenia medyczne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy wymagają,  ze względu na stan zdrowia, całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

W jakich godzinach odbywają się odwiedziny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Dom Rodzinny”?

Zgodnie z regulaminem dla odwiedzających, pacjentów można odwiedzać codziennie w godzinach 11.00 – 18.00. W wyjątkowych sytuacjach   członkowie rodziny mogą (po uzgodnieniu z dyrektorem, kierownikiem lub pielęgniarką pełniącą dyżur) wydłużyć odwiedziny w placówce.

Jak można dokonać opłaty za pobyt bliskiej osoby?

Opłaty można dokonać gotówką lub przelewem na konto.

Kiedy przychodzi ksiądz?

Kapelan odwiedza naszych pacjentów raz w miesiącu odprawiając Mszę Świętą. Ponadto na życzenie rodzin ksiądz dodatkowo udziela sakramentów.

W jaki sposób podawane są leki pacjentom?

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Dom Rodzinny” ustalone są ścisłe godziny podawania leków wszystkim pacjentom. Zwykle pacjenci otrzymują leki o stałych porach 1,  2 lub 3 razy na dobę, w trakcie lub po posiłku.

Zasady odpłatności w ZOL

Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2004 Nr 210 poz. 2135), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy.

Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej,  która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Koszt pobytu osoby komercyjnej w naszym Zakładzie jest uzależnione od oferty

  • pokój jednoosobowy z łazienką 4 000 zł miesięcznie
  • pokój dwuosobowy, trzyosobowy z łazienką 2 700 zł miesięcznie.
  • ewentualnie dodatkowa opłata za leki, pielucho-majtki, specjalistyczne badania lekarskie.

Jak można dostarczyć dokumenty do ZOL „Dom Rodzinny”?

Dokumenty można złożyć w placówce, poprzez e-mail, fax.  Ponadto, na naszej stronie internetowej jest formularz zgłoszeń, można  też  wysłać dokumenty pocztą,  jednak wiąże się to zawsze ze sporym opóźnieniem całej procedury.

Jak długo pacjent może przebywać w ZOL?

Pacjent przebywa w naszej placówce do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie, bądź z niewielką pomocą osób bliskich.

Czy lekarz jest na oddziale całą dobę?

Nie – lekarz dyżuruje w dzień. W nocy pacjenci są pod opieką pielęgniarek i opiekunek.

Kto ma prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Czy w ZOL jest rehabilitacja?

Tak. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zatrudniamy wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dysponujemy profesjonalną salą rehabilitacji wraz z niezbędnym sprzętem.

W jaki sposób można dojechać do placówki?

Dojazd jest bardzo dogodny, blisko znajdują się przystanki PKS, PKP, autobusy firmy TRANSLUD nr. 2 i 6 z Warszawy lub Zakroczymia. Wygodny jest również dojazd samochodem.

Jak daleko od Warszawy znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny”?

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Dom Rodzinny” oddalony jest od Warszawy ok. 30km.

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...