Portal Pacjenta Portal Partnera
logo ue

KONTAKT

Dom Rodzinny - ul. Przytorowa 1 Nowy Dwór Mazowiecki (okolice Warszawy)

TELEFON

tel. 22 775 22 05; kom. 697 027 865

Dokumenty

Dokumenty wymagane przy pobycie dofinansowanym przez NFZ


Dokumenty wymagane w celu przyjęcia do ZOL

Placówka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską, opiekę lekarską i rehabilitację. Zatrudniamy również psychologów, logopedę, terapeutę zajęciowego, dietetyka. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz miejsca komercyjne- pełnopłatne.

Aby umieścić pacjenta w naszej placówce należy dostarczyć do naszego Zakładu (osobiście, poprzez formularz na naszej stronie, mailowo lub faxem ) komplet następujących dokumentów: 

  1. Wniosek o wydanie skierowania podpisany przez pacjenta
  2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  3. Skierowanie wystawione przez lekarza

W/w dokumenty są wypełniane przez lekarza pierwszego kontaktu (o ile pacjent przebywa w domu). Jeżeli  pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz prowadzący.

  1. Karta oceny stanu samoobsługi pacjenta (skala Barthel) wg której pacjent nie może przekroczyć 40 pkt. Powyżej 40 pkt. pacjent nie kwalifikuje się do ZOL na pobyt dofinansowany przez NFZ. W przypadku pacjenta, który uzyskał w skali Barthel 0 pkt. należy też wypełnić druk skali Glasgow.
  2. Decyzja rentowa/emerytalna.
  3. Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL powinien mieć aktualne badania, tj.:

– morfologia
– OB
– badanie ogólne moczu
– HBS.

 

 UWAGI 

  1. W przypadku osoby bez kontaktu słowno–logicznego kierowanego do Zakładu, wymagana jest zgoda sądu lub opiekuna prawnego ustalonego przez sąd.
  1. Jeżeli pacjent/ka jest świadomy/a w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby (np. niedowład kończyn górnych) nie jest możliwe złożenie podpisu, lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.
  1. W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej (pkt. 9 d) wymagane jest zaświadczenie od psychiatry o następującej treści:

Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2004 Nr 210 poz. 2135), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy.

Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej która wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu netto pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.           

            

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY POBYCIE PRYWATNYM:

– Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta wystawione przez lekarza POZ lub szpital

 

Koszt pobytu osoby komercyjnej w naszym Zakładzie jest uzależnione od oferty;

pokój jednoosobowy z łazienką 4 000 zł miesięcznie

pokój dwuosobowy, trzyosobowy z łazienką 2 700 zł miesięcznie

ewentualnie dodatkowa opłata za leki, pielucho-majtki, specjalistyczne badania lekarskie.

Istnieje możliwość  umeblowania pokoju własnymi meblami.

Wszelkie informacje dotyczące przyjęcia można uzyskać pod numerem telefonu 22 775 22 05 fax wew.32 Kierownik Zakładu wew.21 telefon komórkowy 697 027 865

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonię do Ciebie!


* Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZOL „DOM RODZINNY”
ul. Przytorowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę"